Category Archives: Hình ảnh dự án Khu đô thị Hud Sơn Tây

Các hình ảnh chụp tiến độ xây dựng thi công tại Dự án Khu đô thị Hud Sơn Tây

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây – Giai Đoạn 2 – ngày 20 tháng 09 năm 2023

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây giai đoạn 2 ngày 20 tháng 09 năm 2023 -7

Ảnh chụp tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây – Giai Đoạn 2 – ngày 20 tháng 09 năm 2023:               Quý anh chị quan tâm đến các căn Liền kề Hud Sơn Tây – giai đoạn 2, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: […]

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây – Giai Đoạn 2 – ngày 08 tháng 08 năm 2023

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây giai đoạn 2 ngày 08 tháng 08 năm 2023 -5

Tiến độ xây dựng tại Dự án Hud Sơn Tây – Giai Đoạn 2 – ngày 08 tháng 08 năm 2023:           Quý anh chị quan tâm đến các căn Liền kề Hud Sơn Tây – giai đoạn 2, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: Phòng KD dự […]

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây – Giai Đoạn 2 – ngày 30 tháng 06 năm 2023

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây giai đoạn 2 ngày 30 tháng 06 năm 2023 -2

Ảnh chụp Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây – Giai Đoạn 2 – ngày 30 tháng 06 năm 2023 Ảnh chụp cập nhật tiến độ đang thi công tại Dự án Hud Sơn Tây – giai đoạn 2 tại các Lkv01a và b, Lkv02a và b, Lkv03 và Lkv04:       […]

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây – Giai Đoạn 2 – ngày 15 tháng 06 năm 2023

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây giai đoạn 2 ngày 15 tháng 06 năm 2023 -2

Cập nhật tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây giai đoạn 2 ngày 15 tháng 06 năm 2023 Ảnh chụp tiến độ xây dựng tại công trình, tại các dãy Lkv02a, Lkv02b, Lkv03b, Lkv03c, Lkv04b, Lkv05, Lkv06 của giai đoạn 2 dự án khu đô thị Hud Sơn Tây:         […]

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây – Giai Đoạn 2 – ngày 10 tháng 06 năm 2023

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây giai đoạn 2 ngày 10 tháng 06 năm 2023 -2

Cập nhật tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây giai đoạn 2 ngày 10 tháng 06 năm 2023 Ảnh chụp xây dựng tại công trường, tại các dãy Lkv của giai đoạn 2 dự án khu đô thị Hud Sơn Tây:             Quý khách quan tâm đến các […]

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây ngày 15 tháng 05 năm 2023

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây ngày 15 tháng 05 năm 2023

Tiến độ xây dựng Dự án Hud Sơn Tây ngày 15 tháng 05 năm 2023 Ảnh chụp thi công xây dựng tại Lkv01A, Lkv01B, Lkv02A, Lkv02B thuộc giai đoạn 2 của Khu đô thị Hud Sơn Tây:       Quý khách quan tâm đến các căn Liền kề Hud Sơn Tây – giai đoạn […]

Ảnh chụp Khu đô thị Hud Sơn Tây – Giai đoạn 2 – Tháng 11-2021

dự án Hud Sơn Tây - tháng 11 - 2021 - 1

Ảnh chụp Khu đô thị Hud Sơn Tây – Giai đoạn 2 – Tháng 11-2021 Dự án Hud Sơn Tây đang tiếp tục triển khai thi công theo đúng tiến độ công trình. Các công nhân hăng say làm việc trong nắng sớm. Ảnh chụp tại công trường ngày 18-11-2021:           […]

Ảnh chụp Khu đô thị Hud Sơn Tây – Giai đoạn 2 – Tháng 09-2021

Ảnh chụp Khu đô thị Hud Sơn Tây – Giai đoạn 2 – Tháng 09-2021 Dự án đang được triển khai thi công nhanh để hoàn thành sớm hơn dự kiến. Các dãy nhà phố liền kề đang được xây khung đổ bê tông tầng 2.       Tư Vấn Thông Tin Dự Án […]

0964.300.311