Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Phạm vi thu thập thông tin:

Các thông tin mà khách hàng có thể cung cấp cho Chúng tôi bao gồm: tên, số điện thoại và email của khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin khách hàng cung cấp giúp chúng tôi kết nối với khách hàng, để hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm như ý muốn của khách hàng.

3. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng:

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến khách hàng cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích quảng cáo hoặc các mục đích khác ảnh hưởng đến khách hàng.

XEM THÊM :   Quy hoạch Thành phố tương lai – Cần tầm nhìn sáng tạo và bền vững

0964.300.311